Rådgivning för bättre ekonomi och affärer

Exempel på tjänster

 • Ekonomisk analys och förslag till förbättringar.
 • Effektiva och smidiga ekonomiprocesser.
 • HR-frågor.
 • Budgetering.
 • Likviditetsplanering och stöd vid finansiering.
 • Utvärdering av förvärv och avyttringar.
 • Ägare- och styrelsefrågor inklusive strategifrågor.
 • Bolagsbildning eller förändring av företagsform.
 1. För att hantera alla utmaningar och framtidsfrågor behöver Ditt företag en bra samarbetspartner med gedigen erfarenhet från ekonomi och företagande.
 2. Vi tolkar och förädlar ekonomisk information så att den blir kunskap för handling. Utgångspunkten är Din och Ditt företags speciella förutsättningar för värdeskapande.
 3. För mer information kontakta oss.