Enskild firma & Privatpersoner

Baspaket

  • Löpande bokföring från ca 70-100 verifikationer/år och uppåt.
  • Årsbokslut.
  • Deklaration.
  1. Till detta kan kopplas kundfakturering, momsredovisning, löner, betalningar, myndighetskontakter mm.
  2. Bokslut och finansiell rapportering görs per månad, kvartal, halvår eller årsvis.
  3. Rådgivning avseende redovisningsfrågor, anställningsavtal och skatter.
  4. Tjänsterna riktar sig även till stiftelser och ideella föreningar.
  5. Kund lämnar material 1-2 gånger om året eller oftare.