Aktiebolag och Handelsbolag

Baspaket

  • Löpande bokföring från ca 100+ verifikationer/år och uppåt.
  • Årsbokslut.
  • Årsredovisning.
  • Deklaration.
  • K10.
  1. Exempel på tillval av tjänster är tidrapportering, kundfakturering, löner, arbetsgivardeklaration, momsredovisning, betalningar, bokslutsrapport.
  2. Bokslut och finansiell rapportering per månad, kvartal, halvår eller årsvis.
  3. Rådgivning avseende 3:12 regler, skatter, bil- och andra anställningsförmåner, utdelningskapacitet mm för både företaget och ägarna ingår i våra tjänster.
  4. Kund lämnar oftast material varje månad.